ทะเลสาบ Baikal กับความงามในหน้าหนาว

588

ทะเลสาบ Baikal มีอีกหลายชื่อที่เรียกต่างกันไปเช่น “The Holy Sea”, “The Great Lake”, “The Pearl of Siberia” เป็นต้น ซึ่งเราไม่สามารถเลือกมาเพียง 2-3 คำเพื่อบรรยายถึงความงามของธรรมชาติ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ได้หมด เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากของมุมหนึ่งในโลก

ทะเลสาบแห่งนี้ถูกจัดว่าเป็นทะเลสาบที่มีความลึกที่สุดในโลก และมีน้ำใสสะอาดปริมาณมากกว่า 23,000 ลูกบาศก์กินโลเมตร ซึ่งคิดเป็น 20 % ของน้ำบนโลกทั้งหมด

ทะเลสาบแห่งนี้มีอายุเก่าแก่นานกว่า 30 ล้านปี ตั้งอยู่ทางใต้ของไซบีเรียตะวันออก ติดกับชายแดน Irkutsk และ Buryatia  มีความยาวประมาณ 636 กม. และส่วนกว้างสุดอยู่ที่ 80 กม. ในฤดูหนาวที่แห่งนี้จะเสกสรรค์ความงามที่หาดูได้ยาก และนี่คือรูปที่เผยให้เห็นความงามโดย Andrey Grachev

แหล่งที่มา : http://russiatrek.org/blog/nature/winter-baikal-the-realm-of-great-ice-and-mighty-winds/

Share on social networks