ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen Lake)

1891

ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen Lake) 

ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinen Lake) ตั้งอยู่ตรงกลางหุบเขาโอชิเนนที่ระดับความสูง 1,578 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาจุงเฟรา แม้จะเป็นทะเลสาบขนาดเล็กเพียง 1 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น แต่ก็มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงาม ความโดดเด่นของทะเลสาบแห่งนี้ก็คือ ผืนน้ำสีฟ้าครามที่สะท้อนภาพแนวยอดเขาอันสูงตระหง่าน อีกทั้งในทะเลสาบยังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์

สนใจท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ คลิกที่นี่

Share on social networks