ทะเลสาบแมคเคนซี่ (Lake McKenzie)

655

ทะเลสาบแมคเคนซี่ (Lake McKenzie)

ทะเลสาบแมคเคนซี่ (Lake McKenzie) เป็นหนึ่งในกว่า 100 ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่บนเกาะเฟรเซอร์ ในรัฐควีนส์แลนด์ ของประเทศออสเตรเลีย มีลักษณะเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน บนชั้นทรายอัดแน่นสีขาวที่เต็มไปด้วยอินทรีย์วัตถุ แม้จะเป็นทะเลสาบน้ำจืด แต่ที่นี่ก็มีหาดทราย แถมทรายบริเวณนี้ยังเป็นซิลิกาบริสุทธิ์สีขาวที่มี ความละเอียด ส่วนน้ำในทะเลสาบก็บริสุทธิ์มากจนแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 

แผนที่ ทะเลสาบแมคเคนซี่ (Lake McKenzie) ประเทศออสเตรเลีย

สนใจท่องเที่ยวออสเตรเลีย คลิกที่นี่
Share on social networks