ทะเลสาบเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

673

ทะเลสาบเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

“ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva)” สถานที่ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส ทะเลสาบเจนีวาตั้งอยู่สุดปลายทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีพื้นที่ติดประเทศฝรั่งเศสและอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญคือเมืองเจนีวาในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบเจนีวามีอายุมากกว่า 10,000 ปี เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง พายุ และที่ราบจากภูเขา มีลักษณะของทะเลสาบจะคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว มีพื้นที่ 582 ตารางกิโลเมตร มีความยาว 73 กิโลเมตร ความกว้าง 14 กิโลเมตร เป็นทะเลสสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญคือเมืองเจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แผนที่ ทะเลสาบเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สนใจท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ คลิกที่นี่

Share on social networks