ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance)

891

ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance)

ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือที่เรียกว่า ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของยุโรป อยู่ระหว่างประเทศเยอรมันนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองคอนสแตนซ์

แผนที่ ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สนใจท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ คลิกที่นี่

Share on social networks