ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (ประเทศเวียดนาม)

826

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (ประเทศเวียดนาม)

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta) เป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินดอนที่ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือผ่านบริเวณป่าชายแดน เพื่อดูสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงได้

สนใจท่องเที่ยวเวียดนาม คลิกที่นี่

Share on social networks