จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula)

918

จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula)

จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula) ประเทศภูฏาน เป็นจุดชมวิวล้อมรอบไปด้วยภูเขาสวย สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจนในวันที่อากาศแจ่มใส จุดชมวิวโดชูล่า ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากเมืองทิมพูไปเมืองพูนาคา ห่างจากเมืองทิมพู 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยปกติจะมีกลุ่มเมฆสีขาวปกคลุม บนเนินสูงสุดมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาครอบแบบภูฏาน สถูปขนาดใหญ่อยู่บนสุด และมีสถูปขนาดเล็กๆ 108 สถูปอยู่ล้อมรอบ เรียกว่า สถูปแห่งชัยชนะ ที่นี่เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามระหว่างภูฏานกับกลุ่มกบฏอินเดียเมื่อปี 2003 สร้างขึ้นโดยเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย

แผนที่ จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula) ประเทศภูฏาน

สนใจท่องเที่ยวภูฏาน คลิกที่นี่

Share on social networks