ขึ้นบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม (ประเทศพม่า)

660

ขึ้นบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม (ประเทศพม่า)

ขึ้นบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเมืองพุกาม ซึ่งมีชื่อเสียงจากประวัติศาสตร์และความเก่าแก่ของทะเลเจดีย์หลายพันองค์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยที่พุกามเคยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต โดยการขึ้นบอลลูนนั้นจะได้ชมความงดงามอลังการของเมืองพุกามจากมุมสูงในยามเช้า ใครที่อยากชมความสวยงามของเมืองพุกามไม่ควรพลาดเด็ดขาด

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks