กุตุบมีนาร์ (Qutub Minar)

864

กุตุบมีนาร์ (Qutub Minar)

กุตุบมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยโบราณความสูงราว 73 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1993

แผนที่ กุตุบมีนาร์ (Qutub Minar) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks